ศัพท์เกี่ยวกับการทำสัญญาจำนอง

             สำหรับการจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์นั้นมีศัพท์ทางกฏหมายที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย การที่เรารู้ศัพท์ส่วนใหญ่ของการทำจำนอง จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหาในสัญญาที่เรากำลังจะทำได้มากขึ้น

 

             บทความนี้เราอาจจะไม่ได้รวมศัพท์ทั้งหมดที่ใช้ในสัญญามาไว้ แต่ได้คัดที่มีความสำคัญลำดับต้นๆซึ่งถูกใช้ในสัญญาทำจำนอง หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ต่อคนทั่วไปไม่มากก็น้อย

111.jpg

1. จำนอง หมายถึง การจำนองทรัพย์สินทั้งหมด อย่างเช่นบ้านหรือที่ดิน เรานำสิ่งปลูกสร้างทั้งหลังหรือที่ดินทั้งแปลงไปจดจำนอง โดยรวมทรัพย์สินที่มีชื่อคนเดียวหรือหลายคน

 

2.  จำนองเฉพาะส่วน หมายถึง เราเลือกทำจำนองอสังหาริมทรัพย์เฉพาะชื่อของเจ้าของบุคคลใดบุคคนหนึ่ง ซึ่งการจำนองแบบนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของบุคคลอื่น