เริ่มพิจารณากับเราเพียง

ส่งรายละเอียดแค่ 4 หัวข้อเท่านั้น

เรารับพิจารณาเอกสารผ่านทางออนไลน์

โดยราละเอียดขั้นต้น เราใช้เพียง

 

1. โฉนด (หน้า-หลัง)

2. รูปบ้าน-ที่ดิน หรือทรัพย์ที่ต้องการทำประเมิน

3. ที่อยู่ของทรัพย์

4. ชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับ

รูปถ่ายด้านหน้าและหลังของโฉนดที่ต้องการทำจำนอง เห็นตัวอักษรชัดเจน

รูปถ่ายทรัพย์ที่ต้องการจำนอง รวมถึงรายละเอียดทรัพย์ อย่างเช่น จำนวนชั้นของบ้าน ที่ดินเปล่าหรือที่เกษตร

3. ที่อยู่ทรัพย์

ที่อยู่ของทรัพย์ต้องการทำจำนอง เป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือว่า ที่อยู่ใน google map

ชื่อและเบอร์โทรที่ต้องการให้เราติดต่อกลับ

1. โฉนดหน้า-หลัง

2.รูปถ่ายบ้านหรือที่ดิน

4. ชื่อและเบอร์ติดต่อกลับ

ช่องทางส่งเอกสารถึงเรา